Dopravní stavby

Cyklistická stezka Rapotín, I. Etapa

cyklostezka s AB krytem
Investor: Obec Rapotín, finanční objem 10,3 mil. Kč

2012