Dopravní stavby

Chodníky třída Adolfa Kašpara v Bludově

rekonstrukce stávajících chodníků a parkovacích ploch
Investor: Kareta, finanční objem 3,3 mil. Kč

2012