Dopravní stavby

Výstavba kotvené opěrné zdi v Branné na trati Hanušovice- Mikulovice

sanace půdního sesuv
Investor: ČD (dodávka pro SOŽ ČR Praha), finanční objem 3,1 mil. Kč

1997