Dopravní stavby

Výstavba opěrné zdi u st. silnice II/312 v obci Malá Morava

kotvená opěrná zeď v délce 110m
Investor: ŘSD Ostrava (dodávka pro DS HOLDING a.s.), finanční objem 4,5 mil. Kč

1998