Dopravní stavby

Úprava křižovatky silnic II/635 a III/03539 Loštice – Líšnice

Investor: SSOK, finanční objem 0,4 mil. Kč

2005