Dopravní stavby

Rekonstrukce místní komunikace mezi ulicemi Bohdíkovskou a Potoční

oprava vozovky, mostu a úprava koryta
Investor: Město Šumperk, finanční objem 5,9 mil. Kč

2008