Dopravní stavby

Stavební úpravy hraničních přechodů silnice I/44 Mikulovice a I/60 Bílý Potok

úpravy stávajících přechodů pro volný průjezd
Investor: ŘSD, finanční objem 4,4 mil. Kč

2008