Dopravní stavby

Oprava opěrné zdí a příkopu žst. Velké Losiny

kamenná opěrná zeď
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 4,3 mil. Kč

2008