Dopravní stavby

Silnice III/4535 Uhelná – Nové Vilémovice oprava povodňových škod

opěrná zeď
Investor: STRABAG, finanční objem 2,4 mil. Kč

2010